Z informacją o bezpłatnych szkoleniach rozwijających kompetencje cyfrowe staramy się dotrzeć do Państwa różnymi sposobami. Garść wiadomości na temat projektu „Gmina na czasie” znajdą Państwo na stronach internetowych Urzędu Gminy Białe Błota, Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach i lokalnego portalu „Nasze Białe Błota” oraz na profilach w mediach społecznościowych prowadzonych przez te instytucje.

 

 

 

 

 

Sprawdźcie tutaj:

 

 

 

 

Wiedząc, że nie wszystkie osoby korzystają z Internetu, przygotowaliśmy również plakaty i ulotki, które znajdą Państwo w gminnych instytucjach, świetlicach wiejskich oraz na tablicach ogłoszeń.