Robi się o nas głośno!

Na łamach „Gazety Pomorskiej” oraz „Expressu Bydgoskiego” Anna Wróblewska-Zawadzka, koordynatorka projektu z ramienia Fundacji MyDbamy.pl opowiada o organizowanych przez nas szkoleniach. Pamiętajcie, że w zajęciach mogą wziąć udział osoby zameldowane lub zamieszkujące nie tylko gminę Białe Błota, ale całe województwo kujawsko-pomorskie. Cieszymy się, że za pośrednictwem regionalnych mediów mamy możliwość dotarcia do większej liczby osób zainteresowanych wzmocnieniem swoich kompetencji cyfrowych.

Zachęcamy do lektury: